Skriv barnet op

Priser 2024

Vuggestue fuldtid: 2944 kr.

Vuggestue 30 timer: 1943 kr.

Børnehave fuldtid: 2188 kr.

Børnehave 30 timer: 1444 kr.

Fritidshjem morgenmodul: 575 kr.

Fritidshjem, eftermiddagsmodul: 1370 kr.

Fritidshjem, heldagsmodul: 1560 kr.

Opskrivningsblanket

Step 1 of 4

Barnets oplysninger

 

Søskende tilskud

Søskendetilskud tildeles automatisk, når der er mere end 1 indmeldt barn. Du har ret til søskendetilskud, hvis du har børn indmeldt i dagtilbud, SFO og privatinstitutioner eller benytter en privat pasningsordning og får tilskud til privat pasning. Hvis der er sammenbragte børn i husstanden, hvor begge forældre i husstanden modtager opkrævning, kan det dog være nødvendigt at gøre pladsanvisningen opmærksom på, at der er ret til søskendetilskud.

Søskende tilskuddet beregnes på baggrund af den billigste kommunale nettodriftsudgift og tildeles således, at den dyreste plads udløser fuld forældrebetaling, mens øvrige pladser får tildelt 50 % søskendetilskud. Søskendetilskud beregnes altid efter fradrag af eventuelle fripladstilskud.

 

Økonomisk friplads

Der kan søges økonomisk fripladstilskud som hjælp til nedbringelse af forældrebetalingen. Ansøgning skal ske med MIT-ID i digital pladsanvisning ved Vesthimmerlands kommune. En eventuel bevilling på baggrund af ansøgning vil ske fra den 1. i måneden, der følger ansøgningen.