Fagligt fundament

Pædagogisk grundlag

Vi arbejder i Mariehønen ud fra de pædagogiske principper i ICDP (International Child Development Program). ICDP er et pædagogisk program, der bygger på nyeste forskning inden for relations- og tilknytningsteorier. Programmet understøtter udviklingen af de pædagogiske relationskompetencer. Relationskompetencen udvikles ved, at pædagogerne følger bestemte principper. Tilgangen går ud på, at barnets trivsel og udvikling er afhængig af gode samspil og relationer med både børn og de nære voksne. En anerkendende tilgang i pædagogikken er omdrejningspunktet og understøtter barnets inklusion i fællesskabet. Korts fortalt betyder dette, at personalet i Mariehønen møder børnene med grundtankerne i ICDP, som tager udgangspunkt i at “vi følger barnets spor” og at “børn gør det godt, hvis de kan”. Vores opgave er således at være relations- og ressource orienteret og at hjælpe med at finde ud af, hvad der kommer i vejen, hvis noget ikke lykkes for det enkelte barn.  Alle faste medarbejdere er certificeret i ICDP.

 

Pædagogisk læringsmiljø

Det pædagogiske læringsmiljø er rammen for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læringsmiljøet er således rammen for leg, rutinesituationer, udviklingsstøttende aktiviteter mv. Vi tilrettelægger læringsmiljøet således at det inddrager hensynet til børneperspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger. Vores opmærksom på børneperspektiver er et centralt element i det at møde børnene med anerkendelse. Vi stræber efter, at det enkelte barn oplever at blive lyttet til, spejlet og bekræftet – at barnet mødes med åbenhed, accept og indlevelse.

Legen har stor betydning for barnet og den dominerende dagsorden for børnene er, at komme til at lege. Legen er ikke tidsfordriv for barnet, men har stor betydning for barnets læring og udvikling.