Fritidshjem

Eftermiddagsmad

Vi spiser eftermiddagsmad kl. ca. 14.00. Udover frugt er det en god ide med en grovbolle eller rugbrød, da børnene ofte er sultne efter skoletid. Frugten SKAL være klargjort hjemmefra. Køleskabet bliver tømt kl. ca. 15.30 dagligt, så giv venligst besked, hvis der er noget mad, der skal blive i køleskabet til næste dag. Vi spiser frugt ude en stor del af året. derfor er det vigtigt at maden er nem for børnene at sidde med.

Tøj

Vi leger ude hver dag uanset vejr og vind. HUSK derfor praktisk udetøj, der passer til årstiden. Husk skiftetøj i en taske på rummet.

Hver fredag skal rummene tømmes for alt (huske pinde, sten mv.) da der her gøre rent.

Børnemøde

Vi holder børnemøde ca. en gang hver anden måned. De voksne laver en dagsorden med emner, vi synes, er vigtige at få talt om. Børnene får naturligvis også lov til at give deres mening til kende på disse møder, og de kan også få punkter med på dagsordenen.

Legetøj

Svalerne må dagligt medbringe legetøj, cykler, løbehjul og lign. Tingene medbringes på eget ansvar og de andre børn må gerne låne det. Om fredagen må børnene også medbringe pc, Ipad el. lign. Dette er dog på eget ansvar med ikke til udlån. Der kan spilles i ca. 1 time fra kl. ca. 14. Mobiltelefoner skal altid forblive slukket og ligge i skoletasken.

Fødselsdage

Vi holder månedsfødselsdag en gang om måneden. Her samler vi de børn, der har fødselsdag i den pågældende måned og sammen aftaler vi, hvad vi skal lege og hvad der skal serveres at spise. Mariehønen afholder udgiften til fødselsdagen.

Lektiecafe

Vi tilbyder dagligt lektiecafe. det er frivilligt om børnene vil deltage. De voksne går til og fra samt hjælper, hvor det er ,uligt.

Aflevering/afhentning

Husk ALTID at sige farvel til en voksen, (gerne en Svale voksen). Så vi ved i er gået hjem. Husk også at sætte og flytte jeres brik på komme/gå tavlen.

Sygdom/fri

HUSK at give besked, hvis børnene er syge eller holder fri fra fritter. Send gerne en SMS med besked på vores mobiltelefon nr: 51777044. Vi svarer ikke tilbage, så ring hvis i vil snakke med os.

Udeliv

Vi lægger stor vægt på udeliv samt leg og bevægelse på legepladsen. Leg og bevægelse på legepladsen kan være fastlagte aktiviteter , hvor de voksne bestemmer hvad der skal leges og alle skal deltage. Det vil ofte være kendte lege men børnene bliver også præsenteret for nye lege. Vores formål er at børnene skal blive glade for at bevæge sig og på sigt selv tage initiativ til selv at gå i gang med nogle af disse lege, hvor andet ikke er planlagt.

Sociale relationer

Vi lægger også stor vægt på at styrke børnenes sociale relationer både gennem fri leg og planlagte aktiviteter. Det er børnenes fritid, de tilbringer i mariehønen, så derfor skal der være tid til at lege med de andre børn samt fordybelse i egne aktiviteter. De voksne hjælper, de børn der mangler nogen at være sammen med ind i sociale fællesskaber med andre børn. De voksne hjælper børnene med at læse diverse konflikter og øver børnene til konflikthåndtering.

Aktiviteter

Vi har nogle årlige og månedlige tilbagevendende aktiviteter så som:

Båldage, tur i svømmehallen, bag for en sag, julefrokost, påskefrokost, fastelavn, halloween, afslutningstur, buksevand for 3. klasse, Lucia optog, leg og bevægelse, bedsteforældredag, dyrskue mv.