Samtykkeerklæring

Samarbejdet mellem barn, forældre og medarbejdere med kendskab til jer hos Mariehønen i Fjelsø er et vigtigt element for at kunne vurdere et barns og en families behov og give den bedst mulige stø... Read More